BETON DEMİR
 

   İnşaat sektörünün güvenilir ve dürüst yüzü olmak için sektörünün en deneyimli isimleri tarafından kurulan firmamız, 'Hazır Beton ve İnşaat Demiri' ve diğer inşaat malzemeleri satışının yanında geleceğe güvenli ve sağlam yapılardan bakmanız için dayanıklı ve sağlam yapılar inşa etmektedir. 20 yıldır inşaat ve hazır beton sektöründe üretim, sevkiyat, üretim öncesi ve sonrası tetkikler ve takipler yaparak uzmanlaşan kadromuz ile,  tüm müşterilerimize kaliteli ve dürüst hizmeti en makul fiyatlarla sorunsuz ve disiplinli bir şeklide sunmaktan memnuniyet duymaktayız.

 

ÇİMENTO NEDİR?

 

Çimento, başlıca silisyum, kalsiyum, alüminyum ve demir oksitleri içeren hammaddelerin sinterleşme derecelerine kadar pişirilmesi ile elde edilen yarı mamul madde olan klinkerin, tek veya daha fazla katkı maddesi katılarak öğütülmesi ile üretilen hidrolik bağlayıcı maddelere denir.

 

Genel anlamda ise havada ve suda sertleşen bağlayıcı özellikte maddelerdir. Sertleştikten sonra suya karşı dayanıklı olup, esas kısmı silisyum, kalsiyum, alüminyum ve demir oksitlerin bileşiklerinden meydana gelerek dayanım ve hacim sabitliği bakımından belirtilmiş normlara uygun değerlerdedir.

 

Kelime olarak ise çimentonun Türkçe’yeİtalyanca’daki bağlamak veya bağ anlamına gelen “çimento” kelimesinden geldiği tahmin edilmektedir.

 

Çeşitli agregaları birbirine bağlayarak belirli bir süre sonunda masif bir kütle oluşturan malzemelere bağlayıcı malzeme denir. Bağlayıcıların biçimlendirilmesini sağlayan süre içinde kimyasal reaksiyon sonunda yeni bir bileşim meydana gelerek çözücü maddenin ortamdan ayrılması veya sıcaklık değişimi ile faz değiştirilmesi sonucunda bir kitle oluşur. Su ile karıştırıldıklarında havada veya su altında sertleşebilen ve sertleştikten sonra suda çözünmeyen bağlayıcı maddelere de hidrolik bağlayıcı denir. Çimento, kireç ve alçı birer hidrolik bağlayıcıdır. %65-85 CaCO3 (kalker) içeren killi kalkerlerin sinterleşme derecesinin altında pişirilerek söndürülüp ince öğütülmesi ile elde edilen hidrolik kireçler (su kireçleri) alçı ve kirece göre daha çok hidrolik bağlayıcı özelliktedir. Eskiden su ile temasta olmayan yerlerde harç, genellikle kum, su ve kireç karıştırılarak su teması olan yerlerde ise kireç harcı dayanıklı olmadığından kireç harcına doğal puzolanlar (puzolanik topraklar santorin toprağı, thera toprağı, tras vs.) gibi hidrolik aktiviteli maddeler katılarak veya kireç kullanılarak yapılırdı. Çimentolar üretim esnasında kullanılan hammaddelerin bileşim, nitelik ve uygulanan teknoloji ile pişme durumları ve katkı maddelerine göre kendilerine has özellikleri olan çeşitli gruplara ayrılırlar. Bunların büyük bir kısmı özel belirli amaçlar için üretilmektedirler ve Portland çimentosuna kıyasla üretimleri çok azdır.

KİREÇ NEDİR?

 

Kireç, kireç taşının çeşitli derecelerde (850-1450 °C) pişirilmesi sonucu elde edilen, suyla karıştırıldığında, tipine göre havada veya suda katılaşma özelliği gösteren, beyaz renkli, inorganik esaslı bir bağlayıcı madde türüdür.

 


Örgensel olmayan (anorganik) bir bileşiktir. Başta yapı işleri olmak üzere pek çok yerde büyük ölçüde kullanılır. Kireç taşının (kalsiyum karbonat) 9001.000°'de ısıtılarak karbon dioksitinin uçurulmasıyla sönmemiş kireç (kalsiyum oksit) elde edilir. Sönmemiş kireç, su etkisiyle sönmüş kireç (kalsiyum hidroksit) haline gelir. Halk dilinde sönmemiş kirece yalnızca «kireç» denir. Kireç elde etmek için kullanılan usullerin en önemlileri «tekne fırınlar», «halka fırınlar» (Hoffman fırınları) ve «döner fırınlar» dır. Kirecin en çok kullanıldığı yer yapı işleridir. Harç ve badana hazırlanmasında sönmüş kireç halinde kullanılır.
Çeşitli kireç cinsleri arasında havada sertleşen «beyaz kireç» (kalsiyum oksit) ve «dolomit kireci» (kalsiyum oksit, magnezyum oksit karışımı) ile hem havada, hem suda sertleşen «su kireci» ve «hidrolitik kireç» en önemlileridir. Tabiatta bulunan kalsiyum karbonat ihtiva eden taşların kalsinasyon sıcaklığında (850-950°C) pişirilmesi ile elde edilen madde. Kireç taşı denilen kalsiyum karbonat (Ca CO 3 ), sözkonusu sıcaklıkta kalsiyum oksit (CaO) ve karbondioksit (CO 2 ) vererek bozunur (ayrışır). Kireç üretimi, basit bir kavurma işlemine dayanır. Ancak reaksiyon tersinir (iki yönlü) olduğundan meydana gelen karbondioksidin devamlı uzaklaştırılması gerekmektedir
 

Markalar
Copyright 2015 Yapı Bims. Tüm Hakları Saklıdır...
Web Tasarım Teknobay